Thông tin giá cà phê, hồ tiêu, nông sản và du lịch Đăk Lăk

Cập nhật giá cả, tin tức thị trường cà phê, hồ tiêu nội địa và thế giới hằng ngày. Xem bảng giá cà phê, hồ tiêu thế giới trực tuyến miễn phí.

Giá cà phê 27/04/2015

Cà phê London (05/15)(USD/Tấn)
1795
Cà phê New York (05/15)(USD/Tấn)
141.15
FOB (HCM)(USD/Tấn)
1,815
Đắk Lăk(đ/Kg)
38,700
Lâm Đồng(đ/Kg)
38,100
Gia Lai(đ/Kg)
38,500
Đắk Nông(đ/Kg)
38,800
Hồ tiêu(đ/Kg)
176,000
Tỷ giá USD/VND(1 USD)
21,560

Giá hồ tiêu 27/04/2015

Chư Sê (Gia Lai)(đ/Kg)
175,000
Châu Đức (Bà Rịa)(đ/Kg)
182,000
Đắk Lăk - Đắk Nông(đ/Kg)
177,000
Bình Phước(đ/Kg)
179,000