Trang chủTin tứcTin trong tỉnhTăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin số

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin số

Thứ Tư, 06/07/2011, 10:28

UBND tỉnh vừa có công văn số 3231/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin số.
Thời gian gần đây, tình hình mất an toàn thông tin số ở nước ta diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều nguy cơ đe doạ nghiêm trọng đến việc ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Để tăng cường khả năng phòng, chống các nguy cơ tấn công, xâm nhập hệ thống công nghệ thông tin và ngăn chặn, khắc phục kịp thời các sự cố an toàn thông tin trên mạng máy tính của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố thực hiện triển khai áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin, chống virus và mã độc hại cho các hệ thống thông tin và các máy tính cá nhân có kết nối mạng Internet do đơn vị mình quản lý. Đối với các hệ thống thông tin quan trọng, các cổng, trang thông tin điện tử quan trọng, phải áp dụng chính sách ghi lưu tập trung biên bản hoạt động cần thiết để phục vụ công tác điều tra và khắc phục sự cố mạng với thời hạng tối thiểu 3 tháng 1 lần.
Bố trí cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có trình độ, năng lực chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin số của đơn vị mình. Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn thông tin số trên môi trường mạng tại Điều 41, 42 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đảm bảo các nguyên tắc an toàn thông tin trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành, nâng cấp và huỷ bỏ các hạ tầng kỹ thuật.
N.V

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Trực tuyến: 151
Lượt truy cập: 9.383.787