Thông tin giá cà phê, hồ tiêu, nông sản và du lịch Đăk Lăk

Cập nhật giá cả, tin tức thị trường cà phê, hồ tiêu nội địa và thế giới hằng ngày. Xem bảng giá cà phê, hồ tiêu thế giới trực tuyến miễn phí.

Giá cà phê 04/05/2015

Cà phê London (05/15)(USD/Tấn)
1732
Cà phê New York (05/15)(USD/Tấn)
133.45
FOB (HCM)(USD/Tấn)
1,832
Đắk Lăk(đ/Kg)
38,100
Lâm Đồng(đ/Kg)
37,700
Gia Lai(đ/Kg)
38,000
Đắk Nông(đ/Kg)
38,300
Hồ tiêu(đ/Kg)
177,000
Tỷ giá USD/VND(1 USD)
21,570

Giá hồ tiêu 04/05/2015

Chư Sê (Gia Lai)(đ/Kg)
177,000
Châu Đức (Bà Rịa)(đ/Kg)
183,000
Đắk Lăk - Đắk Nông(đ/Kg)
178,000
Bình Phước(đ/Kg)
180,000