Thông tin giá cà phê, hồ tiêu, nông sản và du lịch Đăk Lăk

Cập nhật giá cả, tin tức thị trường cà phê, hồ tiêu nội địa và thế giới hằng ngày. Xem bảng giá cà phê, hồ tiêu thế giới trực tuyến miễn phí.

Giá cà phê 27/05/2015

Cà phê London (09/15)(USD/Tấn)
1600
Cà phê New York (09/15)(USD/Tấn)
126.85
FOB (HCM)(USD/Tấn)
1,625
Đắk Lăk(đ/Kg)
34,000
Lâm Đồng(đ/Kg)
33,600
Gia Lai(đ/Kg)
34,000
Đắk Nông(đ/Kg)
34,100
Hồ tiêu(đ/Kg)
182,000
Tỷ giá USD/VND(1 USD)
21,795

Giá hồ tiêu 27/05/2015

Chư Sê (Gia Lai)(đ/Kg)
180,000
Châu Đức (Bà Rịa)(đ/Kg)
188,000
Đắk Lăk - Đắk Nông(đ/Kg)
182,000
Bình Phước(đ/Kg)
185,000