Thông tin giá cà phê, hồ tiêu, nông sản và du lịch Đăk Lăk

Cập nhật giá cả, tin tức thị trường cà phê, hồ tiêu nội địa và thế giới hằng ngày. Xem bảng giá cà phê, hồ tiêu thế giới trực tuyến miễn phí.

Giá cà phê 14/10/2015

Cà phê London (11/15)(USD/Tấn)
1623
Cà phê New York (12/15)(USD/Tấn)
134.5
FOB (HCM)(USD/Tấn)
1,683
Đắk Lăk(đ/Kg)
36,200
Lâm Đồng(đ/Kg)
35,600
Gia Lai(đ/Kg)
36,100
Đắk Nông(đ/Kg)
36,400
Hồ tiêu(đ/Kg)
180,000
Tỷ giá USD/VND(1 USD)
22,230

Giá hồ tiêu 14/10/2015

Chư Sê (Gia Lai)(đ/Kg)
178,000
Châu Đức (Bà Rịa)(đ/Kg)
184,000
Đắk Lăk - Đắk Nông(đ/Kg)
180,000
Bình Phước(đ/Kg)
182,000