Thông tin giá cà phê, hồ tiêu, nông sản và du lịch Đăk Lăk

Cập nhật giá cả, tin tức thị trường cà phê, hồ tiêu nội địa và thế giới hằng ngày. Xem bảng giá cà phê, hồ tiêu thế giới trực tuyến miễn phí.

Giá cà phê 30/05/2015

Cà phê London (09/15)(USD/Tấn)
1653
Cà phê New York (09/15)(USD/Tấn)
128.6
FOB (HCM)(USD/Tấn)
1,680
Đắk Lăk(đ/Kg)
35,200
Lâm Đồng(đ/Kg)
34,800
Gia Lai(đ/Kg)
35,200
Đắk Nông(đ/Kg)
35,300
Hồ tiêu(đ/Kg)
182,000
Tỷ giá USD/VND(1 USD)
21,780

Giá hồ tiêu 30/05/2015

Chư Sê (Gia Lai)(đ/Kg)
182,000
Châu Đức (Bà Rịa)(đ/Kg)
189,000
Đắk Lăk - Đắk Nông(đ/Kg)
183,000
Bình Phước(đ/Kg)
186,000