Thông tin giá cà phê, hồ tiêu, nông sản và du lịch Đăk Lăk

Cập nhật giá cả, tin tức thị trường cà phê, hồ tiêu nội địa và thế giới hằng ngày. Xem bảng giá cà phê, hồ tiêu thế giới trực tuyến miễn phí.

Giá cà phê 02/12/2015

Cà phê London (01/16)(USD/Tấn)
1490
Cà phê New York (03/16)(USD/Tấn)
119.9
FOB (HCM)(USD/Tấn)
1,550
Đắk Lăk(đ/Kg)
33,700
Lâm Đồng(đ/Kg)
33,400
Gia Lai(đ/Kg)
33,700
Đắk Nông(đ/Kg)
33,700
Hồ tiêu(đ/Kg)
174,000
Tỷ giá USD/VND(1 USD)
22,470

Giá hồ tiêu 02/12/2015

Chư Sê (Gia Lai)(đ/Kg)
170,000
Châu Đức (Bà Rịa)(đ/Kg)
174,000
Đắk Lăk - Đắk Nông(đ/Kg)
171,000
Bình Phước(đ/Kg)
172,000