Thông tin giá cà phê, hồ tiêu, nông sản và du lịch Đăk Lăk

Cập nhật giá cả, tin tức thị trường cà phê, hồ tiêu nội địa và thế giới hằng ngày. Xem bảng giá cà phê, hồ tiêu thế giới trực tuyến miễn phí.

Giá cà phê 25/11/2015

Cà phê London (01/16)(USD/Tấn)
1550
Cà phê New York (03/16)(USD/Tấn)
124.5
FOB (HCM)(USD/Tấn)
1,610
Đắk Lăk(đ/Kg)
34,600
Lâm Đồng(đ/Kg)
34,200
Gia Lai(đ/Kg)
34,400
Đắk Nông(đ/Kg)
34,800
Hồ tiêu(đ/Kg)
183,000
Tỷ giá USD/VND(1 USD)
22,450

Giá hồ tiêu 25/11/2015

Chư Sê (Gia Lai)(đ/Kg)
183,000
Châu Đức (Bà Rịa)(đ/Kg)
186,000
Đắk Lăk - Đắk Nông(đ/Kg)
184,000
Bình Phước(đ/Kg)
185,000