Thông tin giá cà phê, hồ tiêu, nông sản và du lịch Đăk Lăk

Cập nhật giá cả, tin tức thị trường cà phê, hồ tiêu nội địa và thế giới hằng ngày. Xem bảng giá cà phê, hồ tiêu thế giới trực tuyến miễn phí.

Giá cà phê 31/08/2015

Cà phê London (09/15)(USD/Tấn)
1581
Cà phê New York (09/15)(USD/Tấn)
120.45
FOB (HCM)(USD/Tấn)
1,671
Đắk Lăk(đ/Kg)
35,600
Lâm Đồng(đ/Kg)
35,100
Gia Lai(đ/Kg)
35,600
Đắk Nông(đ/Kg)
35,600
Hồ tiêu(đ/Kg)
196,000
Tỷ giá USD/VND(1 USD)
22,430

Giá hồ tiêu 31/08/2015

Chư Sê (Gia Lai)(đ/Kg)
197,000
Châu Đức (Bà Rịa)(đ/Kg)
203,000
Đắk Lăk - Đắk Nông(đ/Kg)
198,000
Bình Phước(đ/Kg)
200,000