Thông tin giá cà phê, hồ tiêu, nông sản và du lịch Đăk Lăk

Cập nhật giá cả, tin tức thị trường cà phê, hồ tiêu nội địa và thế giới hằng ngày. Xem bảng giá cà phê, hồ tiêu thế giới trực tuyến miễn phí.

Giá cà phê 01/06/2016

Cà phê London (07/16)(USD/Tấn)
1640
Cà phê New York (07/16)(1 USD)
121.3

Giá hồ tiêu 01/06/2016

Chư Sê (Gia Lai)(đ/Kg)
169,000
Châu Đức (Bà Rịa)(đ/Kg)
174,000
Đắk Lăk - Đắk Nông(đ/Kg)
170,000
Bình Phước(đ/Kg)
172,000