Thông tin giá cà phê, hồ tiêu, nông sản và du lịch Đăk Lăk

Cập nhật giá cả, tin tức thị trường cà phê, hồ tiêu nội địa và thế giới hằng ngày. Xem bảng giá cà phê, hồ tiêu thế giới trực tuyến miễn phí.

Giá cà phê 10/10/2015

Cà phê London (11/15)(USD/Tấn)
1582
Cà phê New York (12/15)(USD/Tấn)
128.45
FOB (HCM)(USD/Tấn)
1,642
Đắk Lăk(đ/Kg)
35,900
Lâm Đồng(đ/Kg)
35,200
Gia Lai(đ/Kg)
35,800
Đắk Nông(đ/Kg)
35,900
Hồ tiêu(đ/Kg)
185,000
Tỷ giá USD/VND(1 USD)
22,130

Giá hồ tiêu 10/10/2015

Chư Sê (Gia Lai)(đ/Kg)
184,000
Châu Đức (Bà Rịa)(đ/Kg)
189,000
Đắk Lăk - Đắk Nông(đ/Kg)
185,000
Bình Phước(đ/Kg)
187,000