Thông tin giá cà phê, hồ tiêu, nông sản và du lịch Đăk Lăk

Cập nhật giá cả, tin tức thị trường cà phê, hồ tiêu nội địa và thế giới hằng ngày. Xem bảng giá cà phê, hồ tiêu thế giới trực tuyến miễn phí.

Giá cà phê 02/09/2015

Cà phê London (09/15)(USD/Tấn)
1583
Cà phê New York (09/15)(USD/Tấn)
117.05
FOB (HCM)(USD/Tấn)
1,663
Đắk Lăk(đ/Kg)
35,600
Lâm Đồng(đ/Kg)
35,000
Gia Lai(đ/Kg)
35,500
Đắk Nông(đ/Kg)
35,400
Hồ tiêu(đ/Kg)
198,000
Tỷ giá USD/VND(1 USD)
22,450

Giá hồ tiêu 02/09/2015

Chư Sê (Gia Lai)(đ/Kg)
199,000
Châu Đức (Bà Rịa)(đ/Kg)
204,000
Đắk Lăk - Đắk Nông(đ/Kg)
200,000
Bình Phước(đ/Kg)
202,000