Thông tin giá cà phê, hồ tiêu, nông sản và du lịch Đăk Lăk

Cập nhật giá cả, tin tức thị trường cà phê, hồ tiêu nội địa và thế giới hằng ngày. Xem bảng giá cà phê, hồ tiêu thế giới trực tuyến miễn phí.

Giá cà phê 14/10/2015

Cà phê London (11/15)(USD/Tấn)
1610
Cà phê New York (12/15)(USD/Tấn)
134.35
FOB (HCM)(USD/Tấn)
1,670
Đắk Lăk(đ/Kg)
35,900
Lâm Đồng(đ/Kg)
35,300
Gia Lai(đ/Kg)
35,800
Đắk Nông(đ/Kg)
36,100
Hồ tiêu(đ/Kg)
180,000
Tỷ giá USD/VND(1 USD)
22,360

Giá hồ tiêu 14/10/2015

Chư Sê (Gia Lai)(đ/Kg)
178,000
Châu Đức (Bà Rịa)(đ/Kg)
184,000
Đắk Lăk - Đắk Nông(đ/Kg)
180,000
Bình Phước(đ/Kg)
182,000