Thông tin giá cà phê, hồ tiêu, nông sản và du lịch Đăk Lăk

Cập nhật giá cả, tin tức thị trường cà phê, hồ tiêu nội địa và thế giới hằng ngày. Xem bảng giá cà phê, hồ tiêu thế giới trực tuyến miễn phí.

Giá cà phê 02/07/2015

Cà phê London (09/15)(USD/Tấn)
1771
Cà phê New York (09/15)(USD/Tấn)
127
FOB (HCM)(USD/Tấn)
1,821
Đắk Lăk(đ/Kg)
37,600
Lâm Đồng(đ/Kg)
37,100
Gia Lai(đ/Kg)
37,700
Đắk Nông(đ/Kg)
37,600
Hồ tiêu(đ/Kg)
205,000
Tỷ giá USD/VND(1 USD)
21,770

Giá hồ tiêu 02/07/2015

Chư Sê (Gia Lai)(đ/Kg)
206,000
Châu Đức (Bà Rịa)(đ/Kg)
212,000
Đắk Lăk - Đắk Nông(đ/Kg)
207,000
Bình Phước(đ/Kg)
209,000