Tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột

Tin trong tỉnh

Tham dự giải Tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk vừa có Công văn số 2284/SVHTTDL-NVVH ngày 9/12/2014 đề nghị các đơn vị trực thuộc, các Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức, viên cức, người lao động đang làm việc tại cơ quan, đơn vị tham dự giải Tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tin trong nước

Cần xem xét việc thu phí quản lý tài khoản của các tổ chức tín dụng đối với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg, ngày 24 tháng 08 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ (nhằm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006).

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Trực tuyến: 146
Lượt truy cập: 8.765.633